Pinse tur, Aalborg S

En informations side til Grønne Ernas venner og bekendte

Pinse tur, Aalborg S

Pinse tur, Aalborg

Sidste tilmeldingsfrist er 30 april. 

Der er 160 SM at sejle, så mindst 6 -8 mand op og hjem er kravet.

Onsdag 27. maj 2020

Skipper: Jan (til søndag)

Afgang Svendborg kl. 10

Afhængig af vind og vejr sejles der mod Grenå via Ballen

Torsdag 28. maj 20200

Sejlads; Ballen/Grenå til Hals

(Der arbejdes på at TS-fartøjer møde i Hals torsdag aften)

Fredag 29. maj 2020

Ankomst til Hals eller fortsat sejlads til Aalborg

(Der arbejdes på at TS-fartøjer sejler samlet fra Hals til Aalborg
Skudehavn)

Lørdag 30. maj 2020

Aalborg Skudehavn eller sejlads til Aalborg Skudehavn fra Hals/Aalborg

Søndag 31. maj 2020

Generalforsamling i TS

Skipper: Jørgen (til Svendborg)

Afgang Aalborg Skudehavn

Mandag 1. juni til tirsdag/onsdag 2/3 juni 2020

Sejlads Hals til Svendborg.

Afhængig af vind og vejr med stop i Grenå og Ballen.

Ankomst til Svendborg tirsdag aften eller onsdag formiddag